Information

Receipt of goods:

​Monday - Thursday: 06.00 - 14:15​

Friday: 06.00 - 12.30

Address:

Huginsvej 11 • DK-4100 Ringsted
Telefonas.: +45 57 61 70 80

Quality

UAB Baltic Industrial Coating ensures the highest quality of powder coated products and gives them a warranty. We work according to the following standards approved by the European Union and the Republic of Lithuania:

LST EN 12206-1

EN 12206-1:2004

Dažai ir lakai. Statyboje naudojamų aliuminio ir aliuminio lydinių dengimas. 1 dalis. Miltelinių dengimo medžiagų dangos.

Paints and varnishes – Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes – Part 1: Coatings prepared from coating powder

LST EN ISO 12944-1

ISO 12944-1:1998​

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas.

Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 1: General introduction​

LST EN ISO 12944-4

ISO 12944-4:1998

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas.

Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 4: Types of surface and surface preparation​

LST EN ISO 8501

ISO 8501:1993​

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas.

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual assessment of surface cleanliness​

LST EN ISO 8502

ISO 8502:1993​

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Tyrimai paviršiaus švarumui įvertinti.

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the assessment of surface cleanliness

LST EN ISO 4628

ISO 4628:2003​

Dažai ir lakai. Dangų pažeidimo vertinimas. Defektų kiekio bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas.

Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quality and size of defetcs, and of intensity of uniform changes in appearance.

Huginsvej 11 • DK-4100 Ringsted • Denmark • Tel.: +45 57 61 70 80 • CVR 82991816

BICoating • Pramones 4 • Vaidotai • LT-14149 Vilnius distr. • Lithuania • Tel.: +370 5235 2354​

BICoating • Neries kr. 16 • Kaunas • LT-48402 • Lithuania • Tel.: +370 659 29246